ติดตามการติดตั้งมิเตอร์

กรอกหมายเลขใบเสร็จรับเงินของท่านให้ถูกต้อง

ยกเลิก

ระยะเวลาในการติดตั้งมิเตอร์ใหม่


พื้นที่ ระยะเวลา
ติดตั้งภายในพื้นที่เทศบาล ภายใน 2วัน ทำการ
ติดตั้งนอกพื้นที่เทศบาล ภายใน 5วัน ทำการ

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์


ขนาดมิเตอร์ ค่าตรวจสอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% รวม
5(15)แอมป์1 เฟส2สาย 100 7.00 107.00
15(45)แอมป์1 เฟส2สาย 700 49.00 749.00
30(100)แอมป์1 เฟส2สาย 700 49.00 749.00
15(45)แอมป์3 เฟส4สาย 700 49.00 749.00
30(100)แอมป์3 เฟส4สาย 1,500 105.00 1,605.00

ขั้นตอนการติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

414/4 หมู่ 6

ตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150

โทร 043-860-155

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

แผนที่สารสนเทศ